(Nederlands)
De titel van deze cd geeft de missie van het Colori Ensemble weer. Ontduiking, de letterlijke betekenis van het Latijnse woord evasio, staat symbool voor datgene wat het ensemble wil realiseren: ontsnapping uit de dagelijkse sleur, nieuw licht werpen op bestaande dingen maar ook nieuw licht, in dit geval geluid, laten creëren door hedendaagse componisten. Dat deze componisten in een rijke muziektraditie staan wil het ensemble benadrukken door ze op deze cd te combineren met een aantal grote klassieke componisten. Hiervoor zijn orkestwerken en pianoversies gekozen die zich lenen voor een nieuwe blik, daarbij gestuurd door de bezetting van het ensemble. De arrangementen laten zich vergelijken met een zwart-wit foto die op sommige plaatsen is ingekleurd, waardoor details nog beter uit de verf komen. De vier hedendaagse componisten van deze cd, afkomstig uit, dan wel werkzaam in Friesland, staan elk op hun eigen wijze in de muziektraditie: soms terugblikkend, maar ook vooruitkijkend. De ensembleleden beschouwen de postume medewerking van de Friese Tsjêbbe Hettinga als een geschenk. Niet toevallig heeft hij het eerste en laatste woord. Het ensemble wil, startend vanaf vreemde kusten (Frjemde Kusten), een denkbeeldige, muzikale rondreis presenteren met omzwerving en ontsnapping naar (on)bekende oorden en nieuwe vergezichten. Na aankomst (Oankomst) is de kringloop voltooid, getuige de goedmoedige slotwoorden van Hettinga: Kalispere file (gegroet, mijn vriend).

(English)
The title of this CD reflects the mission of the Colori Ensemble. To evade, the literal translation of the Latin evasio, is symbol to the ensemble’s wish to escape daily musical routine and to elude the beaten track. To throw new light on the existing, but also to create new sounds by playing new compositions by contemporary composers. To emphasize that these composers stand on the shoulders of illustrious predecessors, this CD is combining these new compositions with arrangements of well-known repertoire by composers whose works have withstood the test of time already. The chosen compositions are fitted to the specific musical cast of the Colori Ensemble. The result can be compared to add subtle colouring to a black-and-white photograph, revealing details that might be overlooked, or in this case overheard, in the original. The four contemporary composers on this CD, all originating from or working in the Dutch province of Friesland, each in their own way stand on the shoulders of the great composers from the past: sometimes reminiscent, but at the same time looking toward a bright musical future. The musicians consider the posthumous contribution of the Frisian poet Tsjêbbe Hettinga as an inspiring gift. So it is no coincidence that this poet has the first and final word on this CD. Starting from distant shores (Frjemde Kusten), the Colori Ensemble depicts an imaginary and musical journey, escaping from (un)known places and presenting different views. Upon arrival (Oankomst) the cycle is completed by the poet’s welcoming words Kalispera file (greetings to you, my friend).

Evasio is also available through:

Bestelformulier

Prijs CD: €14,95 (incl. verzendkosten)
Als u uw gegevens (naam, adres en aantal cd’s) laat weten, zorgen wij dat het in orde komt!

Please wait...