Evasio, nu beschikbaar!

oktober 28, 2019
|

Kijk voor meer informatie op: www.coloriensemble.com/evasio

De titel van deze cd geeft de missie van het Colori Ensemble weer. Ontduiking, de letterlijke betekenis van het Latijnse woord evasio, staat symbool voor datgene wat het ensemble wil realiseren: ontsnapping uit de dagelijkse sleur, nieuw licht werpen op bestaande dingen maar ook nieuw licht, in dit geval geluid, laten creëren door hedendaagse componisten. Dat deze componisten in een rijke muziektraditie staan wil het ensemble benadrukken door ze op deze cd te combineren met een aantal grote klassieke componisten. Hiervoor zijn orkestwerken en pianoversies gekozen die zich lenen voor een nieuwe blik, daarbij gestuurd door de bezetting van het ensemble. De arrangementen laten zich vergelijken met een zwart-wit foto die op sommige plaatsen is ingekleurd, waardoor details nog beter uit de verf komen. De vier hedendaagse componisten van deze cd, afkomstig uit, dan wel werkzaam in Friesland, staan elk op hun eigen wijze in de muziektraditie: soms terugblikkend, maar ook vooruitkijkend. De ensembleleden beschouwen de postume medewerking van de Friese Tsjêbbe Hettinga als een geschenk. Niet toevallig heeft hij het eerste en laatste woord. Het ensemble wil, startend vanaf vreemde kusten (Frjemde Kusten), een denkbeeldige, muzikale rondreis presenteren met omzwerving en ontspanning naar (on)bekende oorden en nieuwe vergezichten. Na aankomst (Oankomst) is de kringloop voltooid, getuige de goedmoedige slotwoorden van Hettinga: Kalispere file (gegroet, mijn vriend).